Date   
Prayers needed By Don & Doris Garrick · #297 ·
Pot Luck Sunday - Nov. 3rd By Don & Doris Garrick · #213 ·
Updated Church Directory By Don & Doris Garrick · #161 ·
Sunday, January 6, 2019 - Potluck Lunch By Don & Doris Garrick · #112 ·
Church Directory By Don & Doris Garrick · #93 ·
Annual Christmas Party By Don & Doris Garrick · #46 ·
1 - 6 of 6